VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMEEN
De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding, bestelling, overeenkomst en transactie tussen Studio Nicole en de klant waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door (één van de) partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door uw bestelling te plaatsen bij Studio Nicole geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat welke u aangeboden worden door Studio Nicole.

Health & Beauty Studio Nicole
St. Josephstraat 64a
4702 CX Roosendaal
0165-537676
KvK: 20072875
BTWID: NL001802918B68
IBAN: NL21RABO0126317054
Mail: info@studionicole.nl

ARTIKELEN 
Alle artikelen die door Studio Nicole worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zijn een reëel beeld vormen van het door de klant aan te schaffen product. Alle artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief niet meer leverbaar is, informeert Studio Nicole de klant zo snel mogelijk en kan de klant beslissen om een deel van, dan wel de gehele bestelling te annuleren. Studio Nicole kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk en/of definitief niet leverbaar zijn van een artikel.

BETALINGEN EN PRIJZEN 
Studio Nicole vermeld alle prijzen van alle behandelingen en al haar producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zowel in de salon als op de website zijn inclusief 21% BTW en in Euro’s. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studio Nicole te melden.

BETAALMETHODES 
Tijdens het afhandelen van de betaling van de bestelling via de webshop, maakt Studio Nicole gebruik van de beveiligde SSL internetverbinding van Mollie. Mollie is een van de modernste betalingsproviders en zorgt dat alle betalingen veilig worden afgehandeld. De betaalmethodes die mogelijk zijn bij Studio Nicole zijn, een betaling via Ideal.

RETOURNEREN 
Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking worden teruggezonden. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de klant. Sommige producten kan Studio Nicole in verband met de hygiëne niet meer verkopen als de klant deze uit de verpakking haalt en probeert. Bij het recht van retour, waarbij er sprake is van een productie fout, worden de verzendkosten vergoed door Studio Nicole. Retourneren van producten worden binnen 14 dagen terugbetaald. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper.

GARANTIE 
Studio Nicole geeft haar klanten 14 dagen garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien de klant op de hoogte is gebracht door Studio Nicole over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten; de klant de adviezen voor de verzorging niet heeft opgevolgd; de klant andere producten dan door Studio Nicole geadviseerde producten heeft gebruikt; de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt; de klant het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd.

HERROEPINGSRECHT 
De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de klant. Studio Nicole mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of als de klant een eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de producten slecht gebruiken en uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen vaststellen of de klant de producten wenst te behouden. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruikt wenst te maken, moet het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen aan Studio Nicole geretourneerd worden conform de door Studio Nicole verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant dient te kunnen bewijzen in geval van een geschil dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de termijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en of het product niet heeft teruggezonden, is de koop een feit.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 
Studio Nicole kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Studio Nicole dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door Studio Nicole tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Als de schoonheidsbehandeling geheel is uitgevoerd en de klant daarmee heeft ingestemd vervalt het recht op herroeping.

RECLAME EN OVERIGE UITTINGEN 
Voor alle uitingen, zoals nieuwsbrieven, mail, website en e-mail gelden prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle prijzen van Studio Nicole zijn incl. BTW, excl. verzend/bezorgkosten tenzij anders vermeld. Voor meer informatie en/of persoonlijk advies over artikelen en service kunt u ten alle tijden contact opnemen.

"Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Call Now Button