PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Studio Nicole verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP adres
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– Geboorteplaats
– Geboortedatum
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@studionicole.nl,
dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Wij verwerken jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Studio Nicole analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website
te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw 
voorkeuren Studio Nicole volgt jouw surfgedrag over verschillende websites
waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeften.

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

HOELANG WE DE GEGEVENS BEWAREN
Studio Nicole zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Studio Nicole verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens.

Studio Nicole blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Studio Nicole gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
Studio Nicole gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@studionicole.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Dit ter bescherming van jouw privacy.
Studio Nicole zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Studio Nicole neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studionicole.nl.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

×